Politie / persoonsbeveiliging

Politie / persoonsbeveiliging

Na een wervingscampagne onder de Nederlandse krijgsmacht in 2004, om meer mensen aan te trekken voor specialistische diensten binnen de politie Nederland, koos Ivo ervoor om zich aan te melden voor een keuring bij de Dienst Koninklijke en Diplomatieke beveiliging van de Nederlandse Politie. Na een aantal pittige keuringen werd hij aangesteld bij deze dienst en doorliep een selectieproces, een aantal opleidingen en werd in 2005 aangesteld als persoonsbeveiliger. Van 2005 tot eind 2009 beveiligde hij diverse mensen van het Koninklijk huis, diplomaten uit binnen – en buitenland. Hij noemde het zelf de meest leerzame periode in de wereld van specialistisch werk.

Nadat hij een korte uitstap deed terug bij de Koninklijke landmacht en een ander pad wilde gaan bewandelen, besloot hij na zijn laatste missie in 2010 toch te blijven bij de politie. Hij deed de verkorte opleiding tot hoofdagent en ging de straat op in Eindhoven. Hij werkte voltijd in de noodhulp en diende met een echt ‘Politiehart’. Hij sloot zijn carrière af in 2018 en ging met eervol ontslag om een eigen bedrijf te starten.